Covid19 verandert seksueel gedrag

Coronacrisis verandert seksueel gedrag

Uit recent Chinees onderzoek blijkt dat door de lockdown tijdens de coronacrisis (COVID-19) sterke veranderingen zichtbaar zijn op seksueel gebied. Chinese onderzoekers ondervroegen halverwege maart honderden Chinese mannen en vrouwen tussen de 15 en 45 jaar. Dit was tijdens de strikte lockdown, die het sociale leven sterk had beperkt. Scholieren en studenten moesten thuisblijven en dit gold ook voor alle Chinezen die niet-essentieel werk verrichten. 

Minder seks door corona

Zo’n 37% van de ondervraagden had sinds de lockdown minder seks gehad. Een vijfde had juist vaker gevreeën. Bij een kwart van de ondervraagden bleek het seksuele verlangen te zijn afgenomen. Slechts 14% gaf aan dat ze juist meer behoefte had aan seks. Opvallend is dat mannen vaker behoefte bleken te hebben aan seks (18%), terwijl nog geen tiende van de vrouwen dit verlangen had (8%). De seksuele tevredenheid was bij 35% van de respondenten gedaald tijdens de coronacrisis. Bijna een derde (32%) van de mannen had de neiging om na de lockdown met meer partners het bed te delen of om meer risico (onveilige seks) te nemen tijdens de seksuele activiteiten. Bij vrouwen lag dit percentage beduidend lager, namelijk op 18%.

Veranderingen binnen relaties

Bij 15% van de mensen met een partner bleek de relatie slecht te verlopen. Slechts 4 op de 10 gaf aan dat de relatie uitstekend was. Wat opvalt is dat mannen vaker aangaven dat de relatie juist goed of juist slecht was, terwijl vrouwen de relatie vaker als normaal beschouwden. De onderzoekers noemden een minder goede liefdesrelatie en een laag seksueel verlangen als oorzaken voor de afgenomen seksuele activiteit. Indirect wordt ook de financiële achteruitgang als oorzaak gegeven. Iets waar de helft van de ondervraagden mee kampten. Tot slot blijkt dat angst, verveeldheid en stress van invloed zijn op een slechtere onderlinge verhouding tussen twee partners.

Wereldwijd onderzoek gewenst

Overigens stellen de onderzoekers dat dit onderzoek slechts een indicatie geeft over wat er zich afspeelt op seksueel gebied bij mensen die wekenlang binnen moeten blijven sinds de corona uitbraak. Zo benadrukken de onderzoekers dat alleen Chinese mensen zijn ondervraagd, waarvan bijna driekwart nog thuis woont bij de ouders en de helft getrouwd was. Ze zijn van mening dat een wereldwijd onderzoek onder een grote gevarieerde groep ondervraagden uit verschillende landen meer inzichten kan opleveren.

Vrees voor toename soa’s

Wel vrezen de onderzoekers, op basis van dit onderzoek, dat het aantal soa’s na afloop van de lockdown sterk zal toenemen. Ze baseren dit op de groep mannen (een derde) die meer bedpartners wil of meer risico zal nemen na afloop van de lockdown. Op dit moment zijn er al wereldwijd problemen zichtbaar bij de aanpak van seksueel overdraagbare aandoeningen. Soa-testen worden uitgesteld door zorgverleners, waardoor mensen niet weten of ze besmet zijn geraakt. Dit is extra gevaarlijk omdat een soa vaak geen symptomen geeft, waardoor de schijn wordt gewekt dat iemand gezond is. Naast het ontbreken van soa-testen blijkt er in de VS een groot tekort aan antibiotica waarmee gonorroe en Chlamydia effectief kan worden behandeld. De Amerikaanse president Donald Trump heeft meerdere malen het antibioticum azitromycine benoemd als werkend geneesmiddel tegen corona, maar artsen waarschuwen dat er nog geen bewijs is dat dit medicijn daadwerkelijk helpt. Toch hebben deze uitspraken geleid tot een grotere vraag naar dit middel.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *