SOA Monitor Q1 en Q2 2020

Soa monitor Q1 & Q2: Testen op Soa’s tijdens Corona

In deze Soa Monitor over de eerste zes maanden van 2020 delen we onze data. Het aantal mensen dat zich liet testen steeg. Waarschijnlijk omdat de Soa poli’s van de GGD gesloten bleven. De GGD focuste zich op Covid-19, mensen die op Soa’s wilden testen moesten op zoek naar een alternatief. Dat alternatief werd online gevonden. Het percentage positieven in de eerste zes maanden van 2020 lag hoger dan een jaar eerder.

Van januari tot en met juni testte 14% van onze gebruikers positief. Bijna een kwart van de mensen die de SOA-TEST ANAAL uitvoerden testte positief (24,1 procent). De meest gevonden Soa blijft Chlamydia. De verhouding man/vrouw was 65/35. N > 10.000. Naast de geanalyseerde tests werd ook een vragenlijst gebruikt in deze Soa Monitor.

Verschil mannen en vrouwen

Testalize.me vroeg ruim 500 gebruikers (anoniem) naar hun seksuele historie. Opmerkelijk is dat zeven op de tien (71%) testen werd aangevraagd door een vrouw. Mannen deden dit slechts in 29% van de gevallen. Het zijn opvallende cijfers, omdat ongeveer de helft van de mannen en de vrouwen (52%) aangaf al eens eerder een Soa te hebben opgelopen. Overigens blijkt uit de data dat mannen wel vaker een Soa test uitvoeren op latere leeftijd. Bijna één op de drie mannen was ouder dan 36 jaar toen ze zich lieten testen, terwijl dit voor vrouwen slechts één op de tien was.

Bedpartners

Er lijkt geen verband te zijn tussen het aantal bedpartners en hoe vaak gebruikers zich laten testen. Ondanks dat vrouwen zich veel vaker laten testen, hebben ze minder bedpartners gehad dan mannen. Waar 68% van de mannen ooit het bed heeft gedeeld met meer dan 10 partners, ligt dit aantal bij vrouwen beduidend lager, namelijk op 43%. Voor beide geslachten geldt dat meer dan driekwart van de ondervraagden ooit met meer dan 5 partners de lakens heeft gedeeld. Verder valt op dat de meeste mensen boven de 45 jaar tussen de 2 en 4 bedpartners hebben gehad, terwijl voor de jongere leeftijden geldt dat het merendeel met 10 of meer partners het bed heeft gedeeld. Dit wijst mogelijk op de populariteit van dating apps onder jongeren.

Ervaren gebruikers

Overigens heeft driekwart van de mannen, die een Soa test van testalize.me deed, al eens eerder getest op seksueel overdraagbare aandoeningen. Ook vrouwen blijken ervaren testers. Maar liefst 86% heeft al eens een Soa test uitgevoerd. Uit de cijfers blijkt dat naarmate de gebruiker ouder is, de kans groter is dat hij of zij al een Soa test heeft uitgevoerd. Zo heeft meer dan een vijfde (21%) van de gebruikers tussen de 18 en 24 jaar zich nog nooit laten testen, terwijl bij volwassenen die ouder zijn dan 45 jaar dit nog geen tiende is (9%).

Soa klachten

Meer dan de helft van de gebruikers (57%) bij testalize.me heeft geen klachten voordat ze zich laten testen. Daarbij zijn geen verschillen te zien tussen mannen en vrouwen. Wel blijken jongeren tussen de 18 en 24 jaar zich vaker pas te testen wanneer ze symptomen hebben. Bij de helft waren de klachten de aanleiding om een Soa test uit te voeren. Bij gebruikers in de leeftijd tussen de 25 en 35 jaar was dit slechts iets meer dan een derde (34%). Nog steeds is het een groot misverstand dat testen pas zin heeft wanneer symptomen optreden. Zo geldt voor chlamydia dat negen op de tien vrouwen en de helft van de mannen geen klachten krijgt na besmetting. Zonder behandeling kan dit resulteren in onvruchtbaarheid en schadelijke infecties.

Gebruik condooms

Een zorgwekkende ontwikkeling is dat Nederlanders niet altijd condooms gebruiken tijdens de seks. Slechts 5% van de ondervraagden gebruikt altijd een condoom. De helft gebruikt dit voorbehoedsmiddel af en toe en 16% zelfs nooit. Verschillen tussen mannen en vrouwen zijn minimaal. Een misvatting is dat Soa’s alleen genitaal voorkomen. Zo blijkt uit de Soa Monitor 2019 dat bijna een vijfde van de uitgevoerde rectale Soa tests positief was. Dat ligt ver boven het gemiddelde. Het condoom geldt nog steeds als meest effectief voorbehoedsmiddel om Soa’s te voorkomen.

Testen op Soa tijdens relatie

Meer dan 7 op de 10 gebruikers van testalize.me (72%) gaf aan een relatie te hebben. Gebruikers van de Soa test in de leeftijd van 45 jaar en ouder hebben in meer dan de helft van de gevallen een relatie. Dit is opvallend, aangezien voor alle andere leeftijden geldt dat het merendeel geen relatie heeft op het moment van testen. Zo stelt driekwart van de jong volwassen tussen de 18 en 35 jaar geen relatie te hebben. Veel Nederlanders in een relatie laten de condoom achterwege, terwijl het risico op een Soa blijft bestaan. Wanneer er geen gezondheidsklachten ontstaan dan kunnen mensen onterecht denken dat ze het onveilig met hun partner kunnen doen. Een positieve test in een relatie betekent niet vanzelfsprekend vreemdgaan. Het kan ook een sluimerende Soa zijn die iemand al voor de relatie heeft opgelopen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Winkelwagen