SOA’s maakten ons monogaam

Een interessant artikel in de Trouw deze week. Monogamie (één enkele seksuele partner) zou het resultaat zijn van geslachtsziekten die in polygame relaties (meerdere seksuele partners) vrij spelen kregen. En dit heeft er duizenden jaren geleden voor gezorgd dat men voor één vaste partner is gaan kiezen.

Monogaam door SOA's

Een groep Duitse en Canadese onderzoekers heeft berekend hoeveel schade SOA’s hebben aangericht in de vroege beschaving. Vanuit de evolutie gezien is monogamie een apart concept. Het blijkt voor een soort het gunstigst wanneer de sterkste mannetjes zich voortplanten met meerdere vrouwtjes. We zien dit nu nog terug bij diersoorten maar de mens was ooit ook zo.

MONOGAMIE EN SOA’S

Het gaat te ver om monogamie volledig toe te schrijven aan de gevaren van SOA’s. Er zijn meer factoren van belang geweest. Denk aan epidemieën, technologie en de rol van de vrouw. Toen de mens van jager/verzamelaar in boer veranderende verdween polygamie voor een groot deel en werd monogamie de standaard. Volgens de wetenschappers lag dit aan groter wordende groepen waarin ziektes zich gemakkelijk konden verspreiden.

Door een wiskundig model te bouwen konden de onderzoekers modelleren wat er van invloed is geweest en zo nabootsen hoe SOA’s zich konden verspreiden. Zo kon de grootte van een stam worden ingegeven maar ook sterftecijfers en geboortecijfers. Hieruit blijkt dat in een groep van hooguit 30 personen een SOA niet heel veel risico met zich meebracht. Althans niet voor de volksgezondheid. Komt het aantal boven de 30? Dan neemt het risico op verspreiding fors toe. En dit gebeurde toen jagers/verzamelaars zich begonnen te vestigen en aan landbouw gingen doen. De groepen werden groter waardoor SOA’s een reëel gevaar werden. Mensen werden onvruchtbaar of stierven zelfs aan de aandoening. Monogamie werd toen opeens gunstig.

Het model is een versimpelde weergave van de werkelijkheid. Ook is niet duidelijk wanneer bepaalde SOA’s de kop opstaken. Feit is dat bepaalde SOA’s, zoals onder andere Syfilis, in de geschiedenis voor de nodige doden hebben gezorgd. De verklaring lijkt goed mogelijk maar veel andere factoren zullen ook meegespeeld hebben.

ZELF TESTEN?

Test jezelf met testalize.me. 100% anoniem
Mét laboratoriumonderzoek

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *