WHO

WHO zet in op zelfzorg

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft speciale richtlijnen opgesteld om o.a. het aantal ongewenste zwangerschappen en SOA’s terug te dringen. De richtlijnen zijn opgesteld in het rapport WHO Consolidated Guideline on Self-Care Interventions for Health. Het geldt als belangrijk adviesrapport en hulpmiddel voor overheden, zorgaanbieders en andere belanghebbenden wereldwijd. Volgens de WHO kan zelfzorg, in de vorm van een ‘people centered approach’, tot effectievere zorg leiden. Zelfzorg is het inzetten van zorg die door de patiënt zelf wordt uitgevoerd. Daarmee wordt ‘patient empowerment‘ gestimuleerd, oftewel het vergroten van het bewustzijn, de controle en de vrijheid over de eigen gezondheid.

Zelf testen en vervolgens follow-up

Uit het rapport komt naar voren dat seksueel overdraagbare aandoeningen nog steeds een groot probleem zijn en met behulp van zelfzorg beter kunnen worden aangepakt. Uit onderzoek blijkt dat jaarlijks 357 miljoen mensen wereldwijd zijn geïnfecteerd met de meest voorkomende SOA’s, namelijk Gonorroe, Chlamydia, Syfilis en Trichomonas. Zo wordt door de WHO aangeraden om meer prioriteit te geven aan betrouwbare en goedgekeurde zelftesten. Een individu neemt met de zelftest lichaamsmateriaal af en laat dit vervolgens testen door een gecertificeerd laboratorium. Vervolgens kan de uitslag zelf worden opgevraagd. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is het daarna van essentieel belang om een goede follow-up te hebben bij een positieve test. Vanaf dat moment neemt de zorgaanbieder de zorg over.

Zelftest omarmD door individu en zorgaanbieder

Uit onderzoek, dat in het rapport naar voren komt, blijkt dat zelftesten in landen zoals Nederland even accuraat zijn als testen die in een kliniek zijn afgenomen. Ze hebben inmiddels een hoge mate van acceptatie vanwege het gemak, de uitvoerbaarheid, de privacy en het vertrouwen dat wordt gecreëerd na afloop van een test. Ook vanuit zorgaanbieders worden dergelijke tests als voordeel gezien omdat ze een barrière wegnemen, ze gemakkelijk te gebruiken zijn en het de patiënt bewust maakt van de eigen gezondheid. Ook wordt de werkdruk bij de zorgaanbieder verlicht en de zorgkosten teruggedrongen wanneer mensen steeds vaker gebruikmaken van zelfzorg.

Laag gebruik soa-tests

Onder respondenten uit verschillende landen is onderzoek gehouden naar het gebruik van een zelftest. Het blijkt dat bijna de helft van de ondervraagde mensen (46%) heeft gehoord van zelftesten en hoe ze er toegang toe kunnen krijgen. Verder bleek dat twee derde nog nooit een dergelijke test had gebruikt. Meer dan een vijfde (22%) vond het niet noodzakelijk. Het niet gebruiken van een zelftest werd veroorzaakt door een gebrek aan tijd, het ontbreken van gebruiksgemak, een afkeer van de testmethode, het recentelijk hebben getest of de perceptie hebben dat er geen sprake kan zijn van een SOA. Slechts 3% had in de laatste 3 maanden een SOA-test afgenomen.

Positief gestemd

Verder bleek dat respondenten positief waren gestemd over het zelf testen op SOA. Vooral vanwege het gemak, de kosten en de empowerment die het teweeg brengt om zelf meer controle en vrijheid te hebben over de zorg. Een grote bezorgdheid en barrière is het taboe dat heerst op SOA en het testen ervan. De onderzochte groep die al een test had gebruikt deed dit met name via de zorgaanbieder (46%), bijna een vijfde via een apotheek (18%) en slechts 6% via het internet. Een vijfde van de ondervraagde personen weet niet waar ze een SOA-test kunnen aanschaffen. Ruim 44% zocht online naar opties en 13% vroeg het aan vrienden of kennissen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *