DISCLAIMER

De informatie op testalize.me is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks onze inspanning is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig is of fouten kan bevatten. testalize.me kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele fouten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. Bezoekers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de getoonde informatie.

Uitsluiting aansprakelijkheid

testalize.me brengt laboratoriumtests op de markt. De testen worden uitgevoerd door een in Nederland gevestigd en ISO-15189 geaccrediteerd huisartsenlaboratorium (Diagnostiek voor U in Eindhoven). Analyses worden uitgevoerd onder controle van een aan Diagnostiek voor U verbonden arts-microbioloog. Uitslagen worden ook door deze microbioloog geautoriseerd. De basis van de analyse ligt bij een zelf afgenomen sample (veelal urine of een swab). Het laboratorium noch testalize.me kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor het volgende:

  • Eventuele medische consequenties die voortvloeien uit de analyse en/of uitslag
  • Het ontbreken van (persoonsgebonden) medisch advies
  • Het ontbreken van persoonsgegevens

Diagnostiek voor U is verantwoordelijk voor de testuitslag. Meer informatie over de betrouwbaarheid is terug te vinden op deze website.

Bijsluiter & instructies

Wij willen onze gebruikers in staat stellen zich betrouwbaar, anoniem en betaal te testen, tegelijkertijd houdt dit in dat de verantwoordelijkheid voor het afnemen van lichaamsmateriaal bij de gebruiker ligt. Aan de hand van een scala aan informatie, blogs, video’s, testwijzers en bijsluiters (IVD compliant) geven wij alle aanwijzingen om zelf lichaamsmateriaal af te nemen.

Wanneer instructies niet (goed) worden opgevolgd, kan de betrouwbaarheid van de test afnemen. testalize.me, noch Diagnostiek voor U, kan aansprakelijk worden gesteld voor verkeerd opgevolgde aanwijzingen.