DISCLAIMER

De informatie op testalize.me is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks onze inspanning is het mogelijk dat de content die op de website wordt gepubliceerd onvolledig is of fouten kan bevatten. testalize.me kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele fouten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van onze website. Bezoekers kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de getoonde informatie.

Uitsluiting aansprakelijkheid

testalize.me brengt laboratoriumtests op de markt. De testen worden uitgevoerd door Diagnostiek voor U. Dit Nederlandse huisartsenlaboratorium is ISO-15189 geaccrediteerd.Analyses worden uitgevoerd onder controle van een arts-microbioloog. Uitslagen worden ook door deze microbioloog geautoriseerd. De basis van de analyse ligt bij een zelf afgenomen sample. Het laboratorium noch testalize.me kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor het volgende:

  • Eventuele medische consequenties die voortvloeien uit de analyse en/of uitslag
  • Het ontbreken van (persoonsgebonden) medisch advies
  • Het ontbreken van persoonsgegevens

Diagnostiek voor U is verantwoordelijk voor de testuitslag. Meer informatie over betrouwbaarheid.

Bijsluiter & instructies

Wij willen onze gebruikers in staat stellen zich op afstand te testen. Tegelijkertijd houdt dit in dat de verantwoordelijkheid voor het afnemen van lichaamsmateriaal bij de gebruiker ligt. Aan de hand van bijsluiters, website, testwijzer, blogs en video’s geven wij alle aanwijzingen om zelf lichaamsmateriaal af te nemen. Wanneer instructies niet (goed) worden opgevolgd, kan de betrouwbaarheid van de test afnemen.