SOA Monitor 2019

Soa monitor 2019

Hoeveel mensen testen positief? Welke Soa komt het meest voor? Hoe staat het ervoor met het condoomgebruik? En zijn er verschillen tussen vrouwen en mannen? In de Soa Monitor 2019 maken wij de cijfers bekend.

Hoewel er bij testalize.me anoniem wordt getest op Chlamydia en Gonorroe, kan er wel worden geanalyseerd of deze Soa’s zijn aangetroffen én hoe vaak ze voorkomen. Daarnaast hebben de afnemers van de test (anoniem) enkele vragen beantwoord. Aan de hand van de antwoorden kunnen mogelijke oorzaken van Soa’s in kaart worden gebracht. De gebruiker blijft altijd anoniem, maar Soa’s kunnen nu wel worden gekoppeld aan leeftijd, geslacht, condoomgebruik en het aantal bedpartners. Ieder kwartaal publiceren we deze gegevens in de ‘Soa Monitor’. In deze versie tref je het jaaroverzicht met de resultaten voor 2019.

Onderzoeksmethode

Om tot de totale jaarcijfers te komen zijn alle verschillende testen bij elkaar opgeteld. Het gaat om 4 testen: 2 genitale testen (vrouw en man), 1 orale test en 1 rectale test. De Soa test van testalize.me wordt door de consument zelf uitgevoerd. Vervolgens wordt het lichaamsmateriaal naar het laboratorium gestuurd ter analyse en controle. Gebruikers krijgen een unieke code om het resultaat op te vragen. De resultaten van de Soa testen geven meer inzicht in welke testen zijn besteld en hoeveel mensen positief zijn getest op Chlamydia en/of Gonorroe. Aantallen zijn gebaseerd op het aantal uitgevoerde testen. Zo kan één persoon verantwoordelijk zijn voor meerdere uitgevoerde Soa testen. Er wordt geen gebruik gemaakt van persoonsgegevens bij het analyseren.

Exacte cijfers maken we niet bekend, maar de totalen zijn groter dan 10.000 (N=10.000+). Meer dan duizend gebruikers van testalize.me (N=1321) hebben de vragen beantwoord die inzicht geven over het condoomgebruik, het aantal bedpartners en of ze al eerder hebben getest.

Soa’s en type test

In 2019 testte 13,2% positief op een seksueel overdraagbare aandoening. De genitale testen zijn veruit het populairst bij de consument. Ruim 90% heeft de SOA-TEST MAN of de SOA-TEST VROUW besteld. Uiteindelijk bleek 13,3% van deze groep positief. Chlamydia werd bijna 10 keer vaker gevonden dan de geslachtsziekte Gonorroe. De SOA-TEST ANAAL en de SOA-TEST ORAAL werden vrijwel even vaak besteld. Slechts 4,3% van de orale test bleek positief te zijn. Dit was niet het geval bij de rectale test. Het aantal rectale testen dat positief was, lag in 2019 verontrustend hoog. Bijna een vijfde (19,8%) die deze test uitvoerde, was positief op Chlamydia en/of Gonorroe. De meerderheid van de getesten is vrouw.

Soa’s en geslacht

De Soa test was in 2019 populairder onder vrouwen. Uit onze cijfers blijkt dat vrouwen (55.7%) het afgelopen jaar vaker een Soa test hebben uitgevoerd dan mannen (44,3%). De percentages positief geteste personen zijn vrijwel identiek. Zowel mannen als vrouwen testten in 13,3% van de gevallen positief. Vrouwen lijken eerder actie te ondernemen. Na een waarschuwing van de (ex)bedpartner test bijna iedere vrouw. Bij mannen ligt dit aantal lager. Bij vrouwen zijn de risico’s ook groter. Onvruchtbaarheid is het grootste gevaar van een Chlamydia-infectie.

Condoomgebruik

Onder de gebruikers van testalize.me is het slecht gesteld met het condoomgebruik. Meer dan een derde (37,6%) geeft aan nooit een condoom te gebruiken. Iets meer dan drie op de tien respondenten (31,1%) gebruikt dit voorbehoedsmiddel bijna nooit. Ongeveer een kwart (26,7%) hanteert op reguliere basis de condoom. Slechts 4,6% gebruikt altijd een condoom tijdens de seks. Wel dient te worden opgemerkt dat alleen mensen zich lieten testen die via testalize.me zijn gemonitord. Dit is een groep die de weg naar de Soa test al heeft gevonden.

Aantal partners

Hoewel het met het condoomgebruik slecht gesteld is, valt het weer mee met het aantal sekspartners dat de gebruiker in het afgelopen half jaar heeft gehad. Bijna de helft van de ondervraagden (45,3%) geeft aan ‘slechts’ één sekspartner te hebben gehad in de afgelopen 6 maanden. Toch heeft bijna 1 op de 6 personen (16,2%) een actief seksleven met meer dan vier sekspartners in het afgelopen half jaar.

Eerder getest?

Een zeer groot gedeelte van de testalize.me gebruikers geeft aan al eens eerder te hebben getest. Ruim 8 op de 10 mensen (82,4%), die een test heeft besteld, had al eerder een Soa test laten uitvoeren via de huisarts of GGD.

Over de auteur

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *