RETOURNEREN

Eenvoudig retourneren, zonder opgaaf van redenen. Heb jij vragen over de test? Neem dan contact met ons op.

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen en daarmee jouw aankoop te retourneren. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de test(s) fysiek in bezit krijgt.

Om te retourneren vragen we je ons via email of app op de hoogte stellen. Ook kan je hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar je bent hiertoe niet verplicht. We vragen je om eerst even contact met ons op te nemen en te laten weten dat jouw test retour gestuurd wordt.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief standaard leveringskosten voor de heenzending, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Indien je slechts een deel van jouw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen jou voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de test(s) hebben teruggekregen, of jij hebt aangetoond dat je de test(s) hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de test(s) onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.

Ons retouradres
Testalize.me, Goudsesingel 130, 3011KD, Rotterdam

Je kunt niet retourneren wanneer de verzegeling van de test is verbroken na levering, om redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de test(s) die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Scroll naar top