Herroeping

Het woord ‘herroepen’ zouden we normaal nooit gebruiken. Maar ‘retourneren’ dekt de lading niet. Bij testalize.me retourneert namelijk iedereen. We moeten immers jouw lichaamsmateriaal ontvangen om te kunnen testen. Wil jij toch liever niet via ons testen en jouw test (ongebruikt) terugsturen? Dan herroep je jouw bestelling. En dit is geen probleem.

Het woord ‘herroepen’ zouden we normaal nooit gebruiken. Maar ‘retourneren’ dekt de lading niet. Bij testalize.me retourneert namelijk iedereen. We moeten immers jouw lichaamsmateriaal ontvangen om te kunnen testen. Wil jij toch liever niet via ons testen en jouw test (ongebruikt) terugsturen? Dan herroep je jouw bestelling. En dit is geen probleem.

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen en daarmee jouw aankoop terug te sturen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de test(s) fysiek in bezit krijgt.

Om te herroepen vragen we je ons via email of app op de hoogte stellen. Ook kan je hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar je bent hiertoe niet verplicht. We vragen je om eerst even contact met ons op te nemen en te laten weten dat jouw test terug gestuurd wordt.

Gevolgen herroeping

Als je de bestelling herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief standaard leveringskosten voor de heenzending, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen je terug met dezelfde betaalmethode als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de test(s) hebben teruggekregen, of jij hebt aangetoond dat je de test(s) hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de test(s) onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.

Komt je bestelling retour omdat je niet thuis was of omdat je het niet hebt opgehaald bij het afhaalpunt? Dan komen de retourkosten die DHL hiervoor in rekening brengt voor jouw rekening.

Ons adres:
Testalize.me, Van Vollenhovenstraat 1C, 3016BE, Rotterdam

Je kunt niet herroepen wanneer de verzegeling van de test is verbroken na levering, om redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne.

U kunt ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht.