Jongeren kuis op vakantie

Nederlandse jongeren kuis op vakantie

Nederlandse jongeren gedragen zich behoudend tijdens de zomervakantie als het gaat om wisselende seksuele contacten. Zo hebben de meeste jongeren (72 procent) die op zomervakantie zijn gegaan een vaste relatie. Slechts 16 procent van de vrijgezelle jongeren heeft meer dan één bedpartner tijdens de zomervakantie. Dat blijkt uit onderzoek van testalize.me, een bedrijf gespecialiseerd in diagnostiek op afstand, onder 1050 Nederlandse jongeren tussen de 18 en 35 jaar.

Nederlandse vrijgezelle jongeren hebben ook het gebruik van een condoom hoog in het vaandel staan. Van alle singles geeft slechts 6,3 procent aan dat ze seksueel actief zijn geweest op zomervakantie en nooit of vrijwel nooit een condoom gebruiken. Verder laat het onderzoek zien dat 78 procent van de seksueel actieve singels meestal of altijd een condoom gebruikt. “We zijn blij dat Nederlandse jongeren safe seks nastreven op vakantie. We weten alleen ook dat het soms in the heat of the moment vergeten wordt en dat er nog steeds een groep is die minder aandacht heeft voor dit thema,” verklaart Hubert Mooren, directeur van testalize.me. “Daarom vinden we het belangrijk dat iedereen zich op een laagdrempelige manier kan laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen.”

Weinig kennis over bedpartner

Het onderzoek laat verder zien dat actieve singels weinig informatie behoeven over hun aanstaande bedpartner. Zo geeft 52 procent aan dat ze niet willen weten met hoeveel andere personen hun bedpartner de lakens heeft gedeeld tijdens de zomervakantie. Ook geeft 45 procent aan dat het ze niet uitmaakt hoe lang ze een bedpartner moeten kennen alvorens ze seks hebben. “Ondanks dat de groep actieve singles een kleine groep is, is de gebrekkige voorkennis over bedpartners opvallend te noemen. Safe seks is altijd belangrijk en het beste, maar we weten gewoon uit praktijk dat het soms anders loopt dan vooraf gepland. Daarom hopen we echt dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en zich laat testen op Soa’s als daar een gegronde aanleiding voor is.” Echter, het onderzoek laat zien dat 44 procent van de actieve singles zich nooit laat testen na afloop van de vakantie.

Over testalize.me

Met testalize.me heeft iedereen anoniem toegang tot soa-diagnostiek. De tests zijn gebaseerd op laboratoriumonderzoek en uitslagen worden geautoriseerd door een arts-microbioloog. Het bedrijf werd in 2015 opgericht. Door een anoniem en gebruikersvriendelijk product te hanteren worden barrières weggenomen. Op deze manier moet men zich eerder en makkelijker testen. Bij testalize.me test zo’n 18 procent positief. De meest gevonden Soa is Chlamydia. Inmiddels levert testalize.me aan GGD’s, apotheken en huisartsen.

Verantwoording

Het onderzoek is opgezet en uitgevoerd door onafhankelijk marktonderzoekbureau MWM2 in Amsterdam. MWM2 behoort tot de tien grootste marktonderzoeksbureaus van Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd onder een landelijk representatieve steekproef van 1.050 jongeren tussen 18 en 35 jaar. Via een online vragenlijst hebben jongeren hun eigen gedrag beschreven.

Condoomgebruik

Hoe lang Bedpartner kennen?

Aantal verschillende partners

Testen na vakantie?

Over de auteur