SOA Monitor 2020

Soa monitor 2020

Het jaar 2020 wordt uiteraard gekenmerkt door Covid-19. Zeker de diagnostische wereld: minder vraag naar reguliere diagnostiek, heel veel vraag naar corona testen. Maar ook de Soa test werd veel aangevraagd. Corona zorgde ervoor dat de GGD zich toelegde op het testen van Covid-19 en het uitvoeren van bron- en contactonderzoek. De Soapoli’s sloten vaak of alleen hele urgente gevallen konden bij de GGD terecht. Ook huisartsen stelden de Soa test in veel gevallen uit. Zeker mensen zonder klachten kregen geregeld te horen maar online naar een alternatief te moeten zoeken. 

In 2020 steeg de vraag naar Soa testen via testalize.me met ruim 40 procent. Deze stijging lijkt grotendeels te verklaren door de gesloten poli’s bij de GGD. Immers, met lockdowns en gesloten horeca zal het aantal infecties niet zijn gestegen. Maar dit is een aanname. Dating apps lijken het afgelopen jaar toch ook flink aan populariteit te hebben gewonnen. Het is dus zeker niet ondenkbaar dat Chlamydia ook tijdens een lockdown gewoon veelvuldig verspreid wordt. 

Dating tijdens corona

Verwacht werd dat het daten door corona tot stilstand zou komen, maar niets is minder waar. Cijfers van online dating apps als Tinder, happn en The Inner Circle liegen er dan ook niet om. Zij zagen zowel het aantal verstuurde berichtjes als de gemiddelde gesprekslengte sinds het begin van de coronacrisis behoorlijk toenemen. Zo zegt happn het aantal berichten sinds maart met 20 procent te hebben zien groeien. Afspreken met een match vormde voor deze groep één van de weinige momenten van sociale interactie. Tel daarbij op dat de horeca gesloten is en dat een groot deel van deze dates dus thuis plaatsvindt. Dan zal het niemand verbazen dat er ook tijdens corona gewoon op Soa’s getest diende te worden…   

Verschuiving naar online

Van de tienduizenden tests die testalize.me in 2020 uitvoerde testte ruim 14 procent positief. Dit is vergelijkbaar met andere jaren. Ruim 60 procent van de gebruikers is vrouw. Hiervan testte 13 procent positief, het betreft dan de vaginale test. Bij mannen lag het percentage positieven hoger, namelijk 14,5 procent. Opvallender is het percentage positieven bij de rectale test. Hier testte ruim 22 procent positief. Oraal testte zo’n 5 procent positief. Vooral rectaal blijft het risico op een Soa hoog en de bewustwording is laag. Het betreft voornamelijk vrouwen die deze test uitvoeren.

Aantal positief getesten in 2020

Sinds dit jaar is het ook mogelijk om je via care.testalize.me te laten behandelen. Het gaat dan om een behandeling tegen Chlamydia. Bijna 50 procent van de mensen die positief testen laten zich via dit platform direct online behandelen. Een deel van deze mensen geeft aan zich perse niet via hun huisarts te willen laten behandelen. 

Sinds Covid-19 ziet testalize.me een sterkere verschuiving richting online. Diagnostiek op afstand is immers ‘corona-proof’ en omdat er ook behandeld kan worden – en inmiddels ook partners kunnen worden gewaarschuwd – is testalize.me een volwaardig alternatief voor huisarts of GGD geworden. 

Condoomgebruik

Het condoomgebruik lijkt verder af te nemen. Van de mensen tussen de 18 en 24 jaar gaf 18 procent aan nooit een condoom te gebruiken. En 52 procent geeft aan ‘af en toe’ voor het voorbehoedsmiddel te kiezen. Naarmate de leeftijd toeneemt lijkt vaker voor het condoom te worden gekozen. Maar vanaf 45 jaar neemt condoomgebruik weer af. Ook als men single is.

Eerder Soa gehad?

Een aanzienlijk deel van de gebruikers laat weten ooit al eens een Soa te hebben opgelopen. Het gaat dan eigenlijk altijd om Chlamydia. Bij vrouwen ligt dit percentage op 52,4 procent, bij mannen op 46,5 procent.

Ooit een SOA gehad?

Heel verwonderlijk is dit niet. Het condoomgebruik onder onze gebruikers is laag, het risico op een Soa daarmee groot. Veel mensen schrikken niet dermate van een Chlamydia-infectie dat ze hun leven ‘beteren’. Ze nemen de Soa dus voor lief. 

Leeftijd testers

De grootste groep testers bevindt zich in de leeftijdcategorie van tussen 25 en 35 jaar. In totaal waren zij goed voor 46,3 procent van de respondenten. Deze groep wordt gevolgd door de gebruikers die zit in de ‘GGD leeftijd’ van 18 t/m 24 jaar (34,7 procent). Van de respondenten is 12 procent tussen de 36 en 45 jaar oud. De kleinste groep (7 procent) is ouder dan 45.

Wat is je leeftijd?

Over de auteur