Soa Monitor 2021

Soa Monitor 2021

Ook 2021 werd wederom beheerst door Covid. Nederland zat door Covid voor het tweede jaar op rij een flink deel van de tijd grotendeels op slot. Geen festivals, geen nachthoreca en de ‘reguliere’ horeca kende de nodige restricties en gedwongen sluitingen. Dit heeft uiteraard effect gehad op menselijk (en seksueel) gedrag. Zeker op het gedrag van jongeren. En juist jongeren en studenten zijn een grote doelgroep voor testalize.me. Het aantal tests dat wij uitvoerden was iets lager dan het jaar ervoor.

De GGD’s hebben hun Soa poli’s net als in 2020 ook in 2021 veelal afgeschaald. Er werd dus maar weinig op Soa’s getest via de GGD. Ook bij huisartsen kon niet iedereen direct terecht, waardoor vaker voor een online alternatief werd gekozen. Wij zagen het aantal testen dat aangevraagd werd in 2021 licht dalen t.o.v. 2020. De aanvragen via testalize.me in Nederland zijn vrij stabiel, in Duitsland daalden deze echter. De algehele vraag naar Soa testen daalde flink. Al direct vanaf de eerste lockdown in maart 2020.

Datingapps en huisfeestjes lijken de sociale functie van de horeca voor onze doelgroep te hebben overgenomen. Zeker dating apps als Tinder en happn zorgen ervoor dat seksueel contact gewoon blijft plaatsvinden tijdens lockdowns.

Cijfers

Van de mannen testte 14,9 procent positief. Bij vrouwen lag het percentage positieven lager, namelijk op 12,7 procent (N = 10.000+). Dit geldt voor de genitale testen op Chlamydia en Gonorroe die in Nederland zijn uitgevoerd. Dit zijn tevens de meest aangevraagde testen. Een jaar eerder testte 12,9 procent van de vrouwen positief. En 14,5 procent van de mannen. Het gaat meestal om Chlamydia. Gonorroe wordt maar bij 2 procent van de gebruikers aangetroffen.

Als we kijken naar de orale en anale testen op Chlamydia en Gonorroe zien we dat respectievelijk 8,7 procent en 25,6 procent van de gebruikers positief testen. Dit is een toename ten opzichte van 2020. Toen testte 5,7 procent oraal positief en rectaal was dit 24,3 procent.

Bij Mycoplasma zien we dat 13,3 procent van de mannen positief testte en iets meer dan 20 procent van de vrouwen. We adviseren alleen op Mycoplasma te testen bij klachten, en je ook alleen te laten behandelen indien er klachten zijn. De testen op Mycoplasma worden pas sinds 2021 aangeboden. Een vergelijking met 2020 is dus niet mogelijk. Het aantal aangevraagde tests op Mycoplasma is overigens veel lager dan op Chlamydia en Gonorroe.

Verschil NL en DE

Opvallend is dat het aantal positieven in Duitsland veel lager ligt. Hier test slechts 5,27 procent van de gebruikers positief. Dit verschil kan niet volledig verklaard worden, maar Duitsers lijken vaker preventief op Soa’s te testen. Ze testen dus ook wanneer er geen klachten zijn. Nederlanders testen – over het algemeen – pas bij klachten of wanneer ze gewaarschuwd zijn door een partner. Maar is er meer data nodig om dit verschil beter te onderzoeken.

Sinds 2021 bieden we ook online behandeling aan. Dit doen we samen met een huisarts en apotheker via care.testalize.me. We plaatsen hier direct de kanttekening bij dat we niet iedereen kunnen behandelen. Een Gonorroe-infectie kan bijvoorbeeld niet op afstand worden behandeld. En Mycoplasma alleen als er klachten zijn. In 2021 liet 64 procent van de gebruikers die positief testte zich via ons behandelen. Behandeling is overigens kosteloos. Het is een service die we aanbieden voor gebruikers die echt niet naar hun eigen huisarts willen of kunnen.

Cijfers naar aanleiding van enquête

Naast de diagnostische cijfers proberen we ook meer informatie te krijgen over gedrag en demografische gegevens. Uiteraard wordt ook deze data anoniem verzameld en verwerkt.

Condoomgebruik

In 2021 was ruim 70 procent van de aanvragers vrouw. Ruim 30 procent van alle aanvragers was WO opgeleid, en 38 procent HBO. 25 procent komt van het MBO. Het condoomgebruik blijft slecht: ruim de helft van de respondenten geeft aan slechts af en toe condooms te gebruiken. 20 procent geeft aan dit nooit te doen. Slechts 4 procent gebruikt altijd een condoom.

Opleidingsniveau

Gebruikers geven aan erg tevreden te zijn met onze Soa thuistesten. Zij waarderen ons met een 9,5 op Kiyoh. 99 procent van de respondenten geeft zelfs aan ons aan te bevelen bij vrienden. Vooral de snelheid en de mogelijkheid om anoniem te testen worden erg gewaardeerd. Daarnaast is men erg te spreken over het feit dat de behandeling van een eventuele Soa infectie tegenwoordig ook via testalize.me kan verlopen.

Over de auteur