Soa Monitor 2022

Soa Monitor 2022

In 2022 verdwenen vrijwel alle corona restricties. Covid werd vanaf maart 2022 meer naar de achtergrond verdrongen, zeker voor onze doelgroep. Het leven werd weer opgepakt met vakanties, festivals, en uiteraard bezoek aan de horeca. Dit heeft effect gehad op seksueel gedrag. We zagen meer positieve uitslagen in vergelijking met 2021. Maar in absolute aantallen was het aantal testen niet (significant) hoger dan in 2021.

Summer of Love?

Er werd wild gespeculeerd dat de zomer van 2022 een nieuwe ‘Summer of Love’ zou worden. Jongeren zouden zich volledig gaan uitleven zodra alle maatregelen werden opgegeven. Hoewel we duidelijk zien dat het oude leven weer werd opgepakt, was er van een ‘Summer of Love’ geen sprake. Het aantal Soa testen kende geen enorme piek in de zomer van 2022. Wel werd er meer getest dan in de winter. Maar in vergelijking met pre-covid zien wij geen (significante) verschillen. Maar het aantal positieven is dus wel hoger dan in 2021. Ook in vergelijking met de jaren dat covid geen rol speelde.

Cijfers

Van alle Soa testen die in 2022 werden uitgevoerd bleek 16,4% positief. Dit is een toename ten opzichte van 2021. In dat jaar testte er net geen 13% positief. Let wel, dit zijn alle Soa testen bij elkaar genomen. Dus urine, vaginale, orale en rectale afname.

Onder mannen testte 19% positief. Dat is beduidend hoger dan 2021, toen 14,9% positief testte. Bij vrouwen testte 15% positief. Dat was een jaar eerder 12,9%. Er is dus een duidelijke stijging in het aantal positief getesten waar te nemen. Rectaal testte 22,4% positief, oraal 8,5%. Dit ligt dichtbij de percentages van 2021.

Opvallend is dat de Soa Mycoplasma steeds vaker wordt gevonden. Het advies is om pas op Mycoplasma te testen bij aanhoudende klachten en nadat negatief is getest op Chlamydia. Of gebruikers dit advies ook echt opvolgen, kunnen we niet controleren. Maar het percentage dat positief test is hoog. Bij mannen 17,3%. Het aantal getesten is daarentegen relatief laag. Zo’n 20 keer lager dan het aantal testen op Chlamydia en Gonorroe.

Chlamydia werd bij 16,8% van de mannen gevonden. Bij vrouwen testte 13,7% positief op de Soa.

Toename Gonorroe

Gonorroe werd in 2022 vaker gevonden dan het jaar ervoer. Bij de vaginale testen bleek 1,5% positief, in urine werd Gonorroe in 1,8% van de gevallen gevonden. Vooral oraal en rectaal zien we een toename. Oraal testte 4,2% positief, rectaal ligt het percentage al op 6,9. Dit is beduidend hoger dan 2021. We kunnen niet zien of de orale en rectale testen door mannen of vrouwen zijn uitgevoerd.

Vrouwen testen vaker

Zoals ieder jaar zien we ook over 2022 dat we meer vrouwen op Soa’s testen dan mannen. Ruim 2 op 3 gebruikers is vrouw. Dit blijkt uit de verkopen, maar ook uit onze enquêtes. Na het opvragen van de uitslag stellen wij gebruikers enkele vragen. Daar blijkt o.a. de verdeling vrouw/man uit. OOk komt hier o.a. informatie over leeftijd naar boven.

Eerder getest

Veel van onze gebruikers testten in 2022 voor het eerst op Soa’s. Bijna 60% gaf aan voor het eerst te testen. Dit houdt in dat er ook niet eerder via huisarts of GGD is getest. Die groep kiest dus direct voor onze zelftest. Het deel dat wel eerder op Soa’s testte, deed dit in 85% van de gevallen via huisarts of GGD. Privacy en gedoe zijn de voornaamste reden om voor de zelftest te kiezen.

Over de auteur